Par Mums

Pullēnu dravas biškopji, Hānu ģimene, saimnieko Siguldas novada Allažu pagastā. 2010. gadā tika iegādāts pirmais strops ar bitēm no Latgales, Kārsavas novada. Pamudinājums tam bija bērnības atmiņas no Latgales, kur abu biškopju vecvecākiem piederēja bites.

Šo gadu laikā ir iegūtas pamatīgas zināšanas. Pabeigti Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Biškopības biedrības  mūžizglītības kursi biškopībā.  Vēlāk teorētiskās zināšanas nostiprinātas iegūstot biškopja kvalifikāciju Vecbebru profesionālajā vidusskolā.

Šobrīd tiek apsaimniekotas 50 bišu saimes, kas atrodas trīs novietnēs Siguldas novadā un vienā novietnē Kārsavas novadā. Biškopji ir Latvijas Biškopības biedrības biedri un aktīvi piedalās Siguldas nodaļas darbā. Aktīvi ņem dalību LBB rīkotajās apmācībās un semināros. Dodas pieredzes apmaiņas braucienos gan pie vietējiem biškopjiem, gan pabūts Vācijā un Baltkrievijā.

Biškopības produkcijai no 2018. gada ir piešķirtas tiesības lietot preču zīmi „Radīts Siguldā “